Monday 20 Jan Mon 20 Jan
Tuesday 21 Jan Tue 21 Jan
Wednesday 22 Jan Wed 22 Jan
Thursday 23 Jan Thu 23 Jan
Friday 24 Jan Fri 24 Jan
Saturday 25 Jan Sat 25 Jan
Sunday 26 Jan Sun 26 Jan
whole body cryo session 07:10 - 07:20  
whole body cryo session 07:20 - 07:30  
whole body cryo session 07:30 - 07:40  
whole body cryo session 07:40 - 07:50  
whole body cryo session 07:50 - 08:00  
whole body cryo session 08:00 - 08:10  
whole body cryo session 08:10 - 08:20  
whole body cryo session 08:20 - 08:30  
whole body cryo session 08:30 - 08:40  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 07:10 - 07:20  
whole body cryo session 07:20 - 07:30  
whole body cryo session 07:30 - 07:40  
whole body cryo session 07:40 - 07:50  
whole body cryo session 07:50 - 08:00  
whole body cryo session 08:00 - 08:10  
whole body cryo session 08:10 - 08:20  
whole body cryo session 08:20 - 08:30  
whole body cryo session 08:30 - 08:40  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 07:10 - 07:20  
whole body cryo session 07:20 - 07:30  
whole body cryo session 07:30 - 07:40  
whole body cryo session 07:40 - 07:50  
whole body cryo session 07:50 - 08:00  
whole body cryo session 08:00 - 08:10  
whole body cryo session 08:10 - 08:20  
whole body cryo session 08:20 - 08:30  
whole body cryo session 08:30 - 08:40  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 07:10 - 07:20  
whole body cryo session 07:20 - 07:30  
whole body cryo session 07:30 - 07:40  
whole body cryo session 07:40 - 07:50  
whole body cryo session 07:50 - 08:00  
whole body cryo session 08:00 - 08:10  
whole body cryo session 08:10 - 08:20  
whole body cryo session 08:20 - 08:30  
whole body cryo session 08:30 - 08:40  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 07:10 - 07:20  
whole body cryo session 07:20 - 07:30  
whole body cryo session 07:30 - 07:40  
whole body cryo session 07:40 - 07:50  
whole body cryo session 07:50 - 08:00  
whole body cryo session 08:00 - 08:10  
whole body cryo session 08:10 - 08:20  
whole body cryo session 08:20 - 08:30  
whole body cryo session 08:30 - 08:40  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00  
whole body cryo session 08:40 - 08:50  
whole body cryo session 08:50 - 09:00  
whole body cryo session 09:00 - 09:10  
whole body cryo session 09:10 - 09:20  
whole body cryo session 09:20 - 09:30  
whole body cryo session 09:30 - 09:40  
whole body cryo session 09:40 - 09:50  
whole body cryo session 09:50 - 10:00  
whole body cryo session 10:00 - 10:10  
whole body cryo session 10:10 - 10:20  
whole body cryo session 10:20 - 10:30  
whole body cryo session 10:30 - 10:40  
whole body cryo session 10:40 - 10:50  
whole body cryo session 10:50 - 11:00  
whole body cryo session 11:00 - 11:10  
whole body cryo session 11:10 - 11:20  
whole body cryo session 11:20 - 11:30  
whole body cryo session 11:30 - 11:40  
whole body cryo session 11:40 - 11:50  
whole body cryo session 11:50 - 12:00